a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

a
>2019

Sarajevo TechLab (2019)

Ulaganje 100.000 KM za inovacije

Dan vodećeg bosanskohercegovačkog operatora obilježen je organizacijom prve poslovno – tehnološke konferencije BH Telecoma „Sarajevo TechLab“ koja je održana u hotelu Swissôtel u Sarajevu pod sloganom #weconnect.

Konferencija je organizovana s ciljem razmjene mišljenja i iskustava sa poslovnim partnerima i velikim korisnicima na temu digitalne transformacije, kao i utvrđivanja vizije i pravca onoga što nas očekuje kao društvo koje počiva na digitalizaciji svih životnih aspekata, a posebno poslovanja u modernom dobu.

Konferenciju je otvorio Premijer Vlade FBiH Fadil Novalić, a prisustvovalo je oko 300 učesnika iz ICT kompanija, vladinog i realnog sektora, regulatora i akademske zajednice kao važnih učesnika stvaranja poslovnog ambijenta za realizaciju digitalizacije i kreiranje digitalnog društva u BiH.

Generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman je u obraćanju najavio prezentaciju digitalne agende BH Telecoma kroz koju je predstavljena transformacija kompanije iz tradicionalnog CSP u Digital Service Providera, te iskoristio priliku da objavi otvaranje kompanije prema start up tržištu sa ulaganjem 100.000 KM za inovacije.

Članovi Uprave BH Telecoma Samira Ćerim, Adnan Huremović i Elvedin Kanafija su tokom prezentacije na temu  „Digitalna agenda BH Telecoma“ istakli kako je digitalna transformacija zahvatila cijeli svijet te da digitalne kompanije koje pripadaju privatnom sektoru i pametni gradovi koji pripadaju javnom sektoru su novi temelji svjetskog razvoja. Naglašeno je da je ključ uspjeha u takvom svijetu ubrzan razvoj zasnovan na stalnim inovacijama i digitalnoj infrastrukturi koja omogućava kreiranje novih vrijednosti za poboljšanje kvalitete usluge i korisničkog iskustva.

U okviru konferencije su održane dvije panel diskusije na teme „Globalni trendovi i uloga telekoma u digitalnoj transformaciji“ i „Digitalno društvo, uloga BH Telecoma, izazovi i prilike“. Na panelima je učestvovalo petnaest panelista iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, RAK-a BiH te kompanija Ericsson NT Zagreb, Nokia Solutions and Network Sarajevo, Cisco Systems BH, Microsoft BiH, Oracle BH, Datalab BH d.o.o, ZIRA d.o.o, Comtrade d.o.o, BS Telecom Solutions i MIBO Komunikacije.

Budite dio Sarajevo TechLab4!