Ime i prezime:

Naziv kompanije:


Kako biste ocijenili Vaše zadovoljstvo ako uzmete u obzir Vaše cjelokupno iskustvo sa BH Telecomom:

12345678910


U kojoj mjeri se slažete sa tvrdnjama koje se odnose na BH Telecom, označite broj koristeći skalu od 1 do 5, gdje 1 znači “Uopšte se ne slažem”, a 5 “Slažem se u potpunosti“,:

Odgovara našim potrebama i načinu poslovanja 12345
BH Telecom je lider na TK tržištu 12345
Imamo povjerenje u BH Telecom i vjerujemo da nas kao klijenta uvijek tretira pošteno 12345
Uvijek tražimo nove ponude i provjeravamo da kod BH Telecoma dobijamo najbolje pogodnosti 12345
Skloni smo poslovati uvijek s istom telekomunikacijskom kompanijom 12345

Da li biste poslovnim saradnicima preporučili usluge BH Telecoma:


Da li ste upoznati da BH Telecom pruža Cloud usluge i napredna riješenja u saradnji sa partnerima?


Da li ste upoznati da BH Telecom u svojoj ponudi pruža uslugu koja omogućava objedinjavanje svih servisa iz portfolija usluga na jednom mjestu uz značajne benefite, pod brendom Biz Izbor?

DANE


Molimo ocijenite u kojoj mjeri je digitalna transformacija važna za Vaše poslovanje:


BH Telecom pored tradicionalnih usluga već ima u pundi napredna riješenja. Molimo odaberite koja od navednih riješenja koja BH Telecom nudi ili će ponuditi biste izabrali:

Kontrola radnog vremena za Vaše zaposlenikeKontrola rada Vašeg prodajnog osobljaElektronsko upravljanje dokumentima u Vašoj kompanijiOnline platforma/aplikacije za edukaciju zaposlenikaKontrola poslovnih procesa (robnog poslovanja, računovodstva, finansija itd)Microsoft kolaborativna rješenja za timski radAlati poslovne inteligencije (analiza historijskih podataka, prediktivna analitika)Poslovanje u ClouduSigurnost I zaštita uređaja I mreže o Sigurnost I zaštita podatakaSmart rješenja (smart hoteli, zgrade, parkinzi, kamere)


Ukoliko postoje dodatna rješenja koja bi olakšala Vaše poslovanje ili koja priželjkujete da će biti u ponudi BH Telecoma u budućnosti, molimo upišite ispod:

Scroll to Top