Smart City

Pametan grad je grad koji koristi IKT tehnologiju kako bi koristio infrastrukturu i usluge na učinkovitiji i pristupačniji način, a razvio je strategiju dugoročnog pametnog i održivog budućeg razvoja te je istoj prilagodio modele upravljanja i razvoja strateških inicijativa. Pametni grad predstavlja zaokruženi i integrirani koncept.

Pametni grad čini:

  • Interoperabilnost i povezanost odnosno saradnja svih gradskih sistema i sistema ključnih sudionika pružatelja usluga,
  • Prikupljanje, analiza i povratno djelovanje po osnovi prikupljenih podataka vezanih za usluge grada i aktivnosti u gradu, a s ciljem proaktivnog i reaktivnog djelovanja u stvarnom vremenu,
  • Analiza stvarnih potreba grada i građana kroz njihovu aktivnu participaciju i saradnju u aktivnostima grada, a s ciljem poboljšanja kvalitete života i zadovoljstva građana
  • Uska saradnja javne uprave, privatnog sektora, akademske zajednice i ostalih dionika s ciljem poticanja gospodarske aktivnosti i dugoročne održivosti grada.

BH Telecom u narednom periodu želi da kreira platformu za širok portfolio usluga iz domene Pamtnog grada, u saradnji sa kompanijama, proizvođačima opreme i izvođačima usluga, odnosno da u partnerskom odnosu, ponudi cjelovitu uslugu te na taj način osigura da BH Telecom postane brend za cjelovito pametno rješenje, bez obzira kakav model saradnje ili nabavke sa trećim kompanijama postoji.

Prva faza je realizacija projekta Pametni parking. BH Telecom u julu ove godine objavio poziv za dostavljanje ponuda svim zainteresovanim kompanijama za partnersku saradnju u kreiranju ove usluge s kraja na kraj – od isporučioca opreme (senzora, kamera itd.) do isporučioca aplikativnih rješenja (aplikacija za mobilne uređaje, upravljačka aplikacija itd).

Scroll to Top