Šta je 5G?

Šta je 5G?

5G je skraćeni naziv za petu generaciju sveprisutne ultra-brze širokopojasne mreže, koja predstavlja nadogradnju postojećih generacija – 4G (LTE), 3G (UMTS) i 2G (GSM). Zasniva se na efikasnom korištenju radio spektra, koji bi trebao omogućiti sigurniji i brži prijenos podataka, bolju pokrivenost i stabilniju povezanost. Istovremeno mreža 5G smanjuje kašnjenje, potrošnju energije i cijene za krajnje korisnike. Mreža pete generacije je osnovni dio četvrte industrijske revolucije i stvaranja novih mogućnosti, novih usluga i iskustava korisnika na putu razvoja pametnog, digitalnog društva.

Zašto je 5G naprednija mreža od 4G i prethodnih generacija?

U odnosu na 4G i prethodne generacije, 5G donosi značajna unaprjeđenja. Glavna obilježja 5G tehnologije su velika brzina po korisniku (preko 1 Gbps), vrlo brzi odziv mreže od svega nekoliko milisekundi, te veliki kapacitet u smislu broja korisnika i istovremeno povezanih uređaja. Nova tehnologija donosi nove mogućnosti vezane uz razvoj vještačke inteligencije, interneta stvari (IoT) i širokopojasnog pristupa internetu te otvara široku primjenu u industriji, poljoprivredi, obrazovanju i zdravstvu.

Koji su servisi mreže 5G predviđeni za korištenje?

Četvrta industrijska revolucija, inicirana uvođenjem 5G mreža, u potpunosti će transformirati poslovanje kakvo danas poznajemo. Njena primjena će omogućiti masovnu automatizaciju i robotizaciju  – autonomna vozila, pametne (daljinski upravljane) kućanske aparate, kuće i gradove, primjenu tehnologije virtuelne realnosti, u medicinske i poslovne svrhe (daljinski vođene operacije, daljinsko upravljanje robotima, farmama itd.) tako i za zabavu (nova generacija video igara), ali i napredne metode obrazovanja.

Koji će se servisi mreže 5G na početku koristiti?

Postoji neograničen broj servisa koji će se oslanjati na 5G mrežu. Očekuje se da će rane implementacije 5G mreže dovesti do poboljšanja fiksno-bežičnog i mobilnog širokopojasnog pristupa (MBB). Na taj način stvorit će se preduslovi za prijenos videa veće kvalitete, korištenje virtuelne realnosti na mobilnim uređajima, gadget-a poput pametnih naočala, te povezivanje velikog broja uređaja. Imajući u vidu tržišne trendove, 5G će omogućiti gigabitne brzine na cijelom području Bosne i Hercegovine, što je osnovni preduslov za smanjivanje digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina. Izgradnja optičke infrastrukture u ruralnim sredinama vršit će se kombiniranjem 5G tehnologije i optičkog transporta uz realizaciju usluge fiksno-bežičnog pristupa (FWA).

Elektromagnetno zračenje mreže 5G

Pokretanjem 5G tehnologije, javile su se i dileme u pogledu izloženosti uticaju elektromagnetnog (EM) zračenja. 5G spektar pripada nejonizirajućem zračenju, a BH Telecom poštuje stavove nezavisnih i relevantnih izvora, poput regulatora i standardizacijskih organizacija koji će odrediti granične vrijednosti izloženosti ovom tipu zračenja. Ustaljena je praksa ispitivаnja elektromаgnetskog poljа u okolini baznih stanica i uopšte izvora EM zračenja, a u cilju provjere usklađenosti sa propisanim vrijednostima.

Da li je postojeća žična i bežična infrastruktura osnova za 5G?

Dolazak 5G mreže za BH Telecom znači otvaranje novih poslovnih mogućnosti. Moći ćemo ostvariti partnerstva s brojnim drugim srodnim industrijama i pritom kreirati specijalizirana rješenja za naše korisnike. Veliku količinu podataka i cjelokupnu tehnologiju usmjeravat ćemo na razvoj 5G infrastrukture, koja će u najvećoj mogućnoj mjeri pridonijeti podizanju kvalitete i jednostavnosti života. Želja nam je da najmodernija tehnologija bude jedan od osnova na kojem gradimo kvalitetu, korisničko iskustvo i zadovoljstvo naših korisnika. Osnovni je oslonac za izgradnju 5G mreže optička transportna mreža, koja se kontinuirano gradi i širi te postojeća 4G+ mreža, u skladu sa aktuelnim standardima.

Kada će BH Telecom uvesti 5G?

BH Telecom educira kadrove, te usklađuje nabavku novih tehnologija sa zahtjevima 5G mreža, a kako bi pravovremeno stvorio preduslove za uvođenje 5G mreže. Standardi za 5G mrežu su u fazi finalizacije, a proizvođači opreme i operatori uglavnom testiraju određene funkcionalnosti 5G mreže. Terminalna oprema postepeno postaje dostupna. Izgradnja 5G mreže će uslijediti u BiH onda kad korisničke potrebe za brzinama i mogućnostima 5G mreže budu iskazane, a usklađeno sa propisima nadležnih ministarstava i državnog regulatora koji između ostalog upravljaju frekvencijskim spektrom. Ne treba zanemariti činjenicu da obim investiranja u 5G mrežu zahtijeva značajna sredstva.

Scroll to Top