a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Adnan Huremović
speaker_info

About The Speaker

Adnan Huremović

Izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa

Izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa

Dr. Adnan Huremović je, kao stipendista BH Telecoma, poslovnu karijeru započeo u BH Telecomu kao pripravnik 2003. godine. Obavljajući više uloga kroz različite dijelove kompanije, 2018. godine preuzima upravljanje Izvršnom direkcijom za tehnologiju i razvoj servisa. Angažovan je na Univerzitetu u Sarajevu, gdje stiče titulu doktora nauka 2015. godine.  Kroz upravljanje tehnološkim direkcijama, proveo je neke od najznačajnijih tehnoloških i transformacijskih projekata u BH Telecomu. Autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti telekomunikacija.

Budite dio Sarajevo TechLab4!