a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Aleksandar Mastilović
speaker_info

About The Speaker

Aleksandar Mastilović

Ekspert za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća

Magistar elektrotehničkih nauka u oblasti telekomunikacija i doktorski kandidat na Fakukltetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u oblasti Pametnih tehnologija i modernih mobilnih mreža. Dobitnik je prestižne EU Marie Curie Fellow stipendije 2014.godine i IEEE Commucnications Society Top 30 Global Ph.D. Students 2015.godine. Tokom 2017.godine radio je kao gostujući istraživač na Rutgers University u Nju Džersiju u SAD i LaTrobe University u Melburnu u Australiji. Od 2017.godine do danas član je upravnog odbora za Publikacije, komiteta za konferencije te niza drugih radnih grupa i standardizacionih odbora pri IEEE – Instituta inžinjera elektrotehnike i elektronike, najvećeg svjetskog profesionalnog udruženja. Od 2018. do 2020.godine radio je kao direktor Departmana za telekomunikacije u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH i doprinio uvođenju 4G mreže u BiH i postizanju Sporazuma o roamingu u regiji Zapadnog Balkana.

Od 2020.godine radi kao konsultant za međunarodne organizacije ITU – Međunarodna unijja za telekomunikacija pri UN, WBAF – Svjetski forum biznis anđela, UNDP, GIZ u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 2022.godine radi kao eksterni ekspert za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća i primjenu vještačke inteligencije u poslovnim procesima Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, sertikovan za datu oblast od strane WKO – Savezne privredne komore Austrije. U regii Zapadnog Balkana prepoznat je kao lobista za oblast Pametnih gradova i jedan od pionira u toj sferi sa dvije praktične implementacije u BiH, u Gradu Sarajevo i Gradu Istočno Sarajevo. Ko-osnovač je Festivala Pametnih gradova, koji se tradicionalno odžrava svakog oktobra u Beogradu (Srbija). U saradnji sa UNDP i GIZ jedan je od pionira eUprave i Digitalne transformacije u javnoj upravi u BiH, te ko-autor strateških dokumenata u oblasti sajber-bezbjednosti u BiH.

Budite dio Sarajevo TechLab4!