a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Amel Kosovac
speaker_info

About The Speaker

Amel Kosovac

Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Amel Kosovac, doktor tehničkih nauka, univerzitetski profesor. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, gdje i predaje. Vanredni je profesor za naučnu oblast Poštansko-logističke tehnologije i predmete: “Upravljanje odnosima sa korisnicima” i “Tehnologijski marketing” od 2020. godine.Također je  stručnjak – predstavnik  akademske zajednice za naučnu oblast Tehničke nauke/Fakultet za saobraćaj i komunikacije i koordinator je sistema za podršku upravljanja ljudskim resursima Univerziteta u Sarajevu. Autor je univerzitetskih udžbenika “Infrastruktura poštanskog saobraćaja” i “Procesi logističkih sistema” i preko dvadeset naučnih i stručnih radova. Sudjelovao je u radu više domaćih  i međunarodnih konferencija, kongresa i simpozija, kao i u realizaciji više znanstvenoistraživačkih projekata i studija. Dekan je Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Budite dio Sarajevo TechLab4!