a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Amir Zukić
speaker_info

About The Speaker

Amir Zukić

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta

Rođen 18. januara 1959. godine u Visokom.
Osnovnu i srednju školu završio u Visokom. Diplomirao je 1981. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij upisao na istom fakultetu (smjer marketing), gdje je završio edukacioni ciklus.
Najvažnije funkcije koje je obavljao su predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Visoko, generalni direktor Velepromet DC d.d., zamjenik ministra trgovine FBiH, savjetnik premijera FBiH za ekonomska pitanja, generalni direktor Duhanpromet d.d. Sarajevo, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH. Više od deset godina direktor je Dioničkog društva za osiguranje “VGT” Visoko.
Koordinator je za FBiH u CFT EU/BiH (konsultativno radno tijelo za usaglašavanje regulative BiH u standardima EU) i član ekspertnog tima za izradu Zakona o stranim ulaganjima i Strategije razvoja BiH.
Pasivno se služi engleskim i francuskim jezikom.
Otac je jednog djeteta.

Budite dio Sarajevo TechLab4!